ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, September 19, 2017/Author: panyapon/Number of views (2)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต

นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต

ให้มารับได้ในช่วงเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้วต้องยื่นคำร้องขอทำบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

Wednesday, September 13, 2017/Author: panyapon/Number of views (19)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
Wednesday, September 6, 2017/Author: panyapon/Number of views (32)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
รับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)

รับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์)

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 รับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

Monday, September 4, 2017/Author: panyapon/Number of views (40)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
ประกาศงดการเรียนการสอน

ประกาศงดการเรียนการสอน

งดการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี วันที่ 21 กันยายน 2560 ทั้งประสานมิตรและองครักษ์

Wednesday, August 23, 2017/Author: panyapon/Number of views (74)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
RSS
12